Timely Logo
Login

Privacybeleid

Separator Element

Timely is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. In dit Privacybeleid wordt uiteengezet op welke basis de persoonsgegevens die wij van u verzamelen, of die u aan ons verstrekt, door ons zullen worden verwerkt. Lees het volgende aandachtig door om te begrijpen wat onze opvattingen en praktijken zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe wij deze zullen behandelen. Voor de toepassing van GDPR is Timely de gegevensbeheerder.

AANPASSINGSDATUM: 24/05/2018

1. Informatieverzameling en –gebruik

1.1 Hoe wij uw gegevens verzamelen

Wanneer u onze websites bezoekt of gebruik maakt van onze diensten, verzamelen wij persoonsgegevens. Wij verzamelen gegevens op de volgende manieren:

Website/API aanmelden: Wanneer u zich aanmeldt voor een nieuw account, kunnen wij u vragen om persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wij vragen om uw contactinformatie en kunnen vragen om uw factureringsinformatie wanneer u zich aanmeldt voor een gratis product, betaald product, proefproduct, contact met ons opneemt met vragen of om ondersteuning vraagt. U hoeft ons geen persoonlijke gegevens te verstrekken, maar het is mogelijk dat sommige delen van onze websites of diensten niet werken;

Automatische verzameling: Wanneer u onze website bezoekt of onze diensten gebruikt, verzamelen wij informatie zoals IP-adres, apparaattype en browserinformatie. Wij verzamelen ook informatie wanneer u door onze websites en diensten navigeert, inclusief welke pagina's u heeft geladen en op welke links u heeft geklikt. Deze informatie wordt gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe u onze websites en diensten gebruikt, zodat we de gebruikerservaring kunnen verbeteren. Sommige van deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies en soortgelijke trackingtechnologieën. Als u meer wilt weten over de soorten cookies die we gebruiken, waarom, en hoe u ze kunt beheren, neem dan een kijkje op onze Cookies Policy;

WordPress plugin gebruikers: Om te kunnen controleren op updates en interactie met onze diensten, verzamelen we informatie zoals: Plugin versie, WordPress versie, Website URL en IP adres;

Derden: We kunnen persoonlijke gegevens over u verzamelen uit andere bronnen, zoals openbaar beschikbaar materiaal of vertrouwde derde partijen zoals onze marketing- en onderzoekspartners. Wij gebruiken deze informatie om de persoonlijke gegevens die wij al over u hebben aan te vullen, om onze diensten te verbeteren en om de door u verstrekte persoonlijke gegevens te valideren. Wij kunnen ook gebruik maken van diensten van derden, zoals Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over uw interactie met onze websites en diensten, zodat wij een betere gebruikerservaring kunnen bieden.

1.2 Hoe wij uw gegevens gebruiken

De verzamelde persoonsgegevens zullen op een aantal manieren worden gebruikt:

a) Om met u te communiceren. Dit omvat:

● Het aan u verstrekken van informatie die u bij ons hebt aangevraagd of informatie die wij verplicht zijn aan u te sturen;

● Operationele communicatie, zoals wijzigingen aan onze websites en diensten, beveiligingsupdates, of hulp bij het gebruik van onze websites en diensten;

● Marketingcommunicatie in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren;

● U om feedback vragen of om deel te nemen aan een onderzoek dat wij uitvoeren (waarbij wij een derde partij kunnen inschakelen om u hierbij te helpen);

● Facturering en inning van door u aan ons verschuldigde gelden.

b) Om u te ondersteunen. Dit kan inhouden het assisteren bij het oplossen van technische ondersteunings kwesties of andere kwesties met betrekking tot de websites of diensten, hetzij via e-mail, telefoon of anderszins;

c) Om onze websites en diensten te verbeteren en nieuwe websites en diensten te ontwikkelen. Door uw gebruik van websites en diensten bij te houden en te monitoren, kunnen wij ons blijven verbeteren door technische analyses van uw gegevens uit te voeren;

d) Om u te beschermen. Wij zullen frauduleuze of kwaadwillige activiteiten kunnen opsporen en voorkomen, en ervoor zorgen dat iedereen onze websites en diensten eerlijk en in overeenstemming met onze gebruiksvoorwaarden gebruikt;

e) Om u op de markt te brengen. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om u gerichte reclame te tonen via onze eigen websites en diensten of via websites van derden en hun platforms;

f) Om u relevantere resultaten te geven bij het zoeken naar evenementen; en

g) Op elke andere manier wanneer wij uw toestemming hebben.

De creditcardgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt om de betaling van u te innen. Wij maken gebruik van een externe dienstverlener om de creditcardverwerking te beheren. Deze dienstverlener is niet gemachtigd om informatie die u verstrekt op te slaan, te bewaren of te gebruiken, behalve voor het enige doel van creditcardverwerking namens ons.

Wij zullen vertrouwelijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk behandelen en zullen deze informatie niet bekendmaken aan anderen dan onze werknemers, functionarissen, agenten, consultants of onderaannemers, tenzij wij daartoe verplicht worden door de wet of een regelgevende instantie.

1.3 Hoe wij uw gegevens kunnen delen

Er zullen momenten zijn waarop wij uw persoonsgegevens met derden moeten delen. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen bekendmaken aan:

● Dienstverleners: Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden, zoals verkopers en dienstverleners die hulp bieden bij facturering, betalingsverwerking, marketing, ondersteuning bij gegevensanalyse en service in verband met de Site of Dienst;

● Zakenpartners: Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen met onze kanaalpartners om aan verplichtingen en verzoeken te voldoen, om ondersteuning te leveren en om gebruikers en de gebruikers van onze klanten te voorzien van informatie over Timely. Timely heeft geen controle over hoe een zakelijke partner uw Persoonsgegevens kan gebruiken. Onze zakelijke partners zijn verantwoordelijk voor het beheer van het gebruik van Persoonsgegevens die in deze omstandigheden zijn verzameld.

Naleving van wetten en voor andere legitieme zakelijke doeleinden: Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of vereist is door de wet, regelgeving, om gebruikers, de integriteit van de website of dienst te beschermen en om onze wettelijke rechten te verdedigen of uit te oefenen. Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook openbaar maken wanneer dit noodzakelijk kan zijn voor andere legitieme doeleinden zoals redelijkerwijs bepaald door Timely.

2. Internationale gegevensoverdrachten

Uw gegevens kunnen worden overgedragen aan en verwerkt in andere landen dan het land waarin u woont, zoals de Verenigde Staten, waar de servers van onze datahostingprovider zich bevinden. Deze landen kunnen andere wetten hebben dan die waaraan u gewend bent. Wij stellen waarborgen in om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd blijven wanneer wij persoonsgegevens doorgeven aan een derde in een ander land.

Voor personen in de Europese Economische Ruimte (EER) betekent dit dat uw gegevens kunnen worden doorgegeven buiten de EER. Wanneer uw persoonsgegevens buiten de EER worden doorgegeven, worden deze alleen doorgegeven aan landen waarvan is vastgesteld dat zij EER-gegevens adequaat beschermen, of aan een derde partij waarbij wij goedgekeurde overdrachtsmechanismen hebben ingesteld om uw persoonsgegevens te beschermen.

3. Beveiliging

Uw persoonsgegevens zijn voor ons een veiligheidsprioriteit. Wij zetten ons in voor de bescherming van uw persoonsgegevens en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat dit gebeurt.

4. Bewaring

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren, hangt af van wat het is en of we een voortdurende zakelijke noodzaak hebben om ze te bewaren (bijvoorbeeld om u een dienst te verlenen waarom u hebt gevraagd of om te voldoen aan toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten).

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang wij een relatie met u hebben en gedurende een periode daarna als wij een blijvende zakelijke reden hebben om ze te bewaren, in overeenstemming met ons beleid en onze praktijken inzake gegevensbewaring. Na die periode zullen wij ervoor zorgen dat ze worden verwijderd of geanonimiseerd.

5. Uw rechten

U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. Wij zullen u gewoonlijk informeren (voordat wij uw gegevens verzamelen) als wij van plan zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken. Wij zullen uw gegevens niet doorgeven aan derden. U kunt dit recht te allen tijde uitoefenen door contact met ons op te nemen.

Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Als u een link naar een van deze websites volgt, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke gegevens aan deze websites verstrekt.

Als u in de Europese Economische Ruimte woont, of in een vergelijkbaar internationaal gebied, kunt u op grond van de toepasselijke wetgeving over aanvullende privacyrechten beschikken. Wij zullen uw verzoeken verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Als u een van de onderstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op, zodat wij uw verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kunnen behandelen:

a) Recht om geen toestemming te geven of deze in te trekken: U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming niet te geven of in te trekken;

b) Recht op toegang: U kunt het recht hebben op toegang tot de Persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt;

c) Recht op wissen: U kunt het recht hebben op het wissen van Persoonsgegevens die wij over u bewaren;

d) Recht om bezwaar te maken tegen verwerking: U kunt het recht hebben om te verzoeken dat Timely stopt met het verwerken van uw Persoonsgegevens en/of om te stoppen met het sturen van marketingcommunicatie naar u;

e) Recht op rectificatie: U kunt het recht hebben om van ons te eisen dat wij uw Persoonsgegevens corrigeren.

6. Inhoud van de Gebruiker

Gebruikerscontent betekent alle informatie of gegevens, inclusief, zonder beperking, teksten, documenten, gegevens, afbeeldingen, foto's, grafieken, video's, audio en handelsmerken of andere inhoud in alle media en formaten, geüpload, gepost of ingediend door u over elk evenement dat u maakt, ticket, registreert, host, publiceert en promoot of adverteert (de "Gebruikerscontent") in relatie tot het gebruik van de Diensten. U bent verantwoordelijk voor uw Gebruikersinhoud en aanvaardt alle risico's in verband met uw Gebruikersinhoud, met inbegrip van het vertrouwen van wie dan ook in de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid ervan. U verklaart en garandeert dat (a) u de eigenaar bent van, of over de nodige machtigingen beschikt om uw Gebruikersinhoud te gebruiken en het gebruik ervan toe te staan; en (b) uw Gebruikersinhoud geen inbreuk maakt op toepasselijke wet- of regelgeving, of op de rechten van derden.

7. Licentie Gebruikersinhoud

U behoudt alle eigendomsrechten of andere rechten op de Gebruikersinhoud, maar verleent Timely een eeuwigdurend, royaltyvrij, overdraagbaar, onherroepelijk, sublicentieerbaar, niet-exclusief recht en licentie voor elk doel, met inbegrip van maar niet beperkt tot het openen, gebruiken, plaatsen, publiceren, adverteren, distribueren en uitzenden van de Gebruikersinhoud en anderen toestaan hetzelfde te doen (de "Inhoudslicentie"). U doet tevens onherroepelijk afstand aan Timely, en doet hiervan afstand, van alle claims en beweringen van morele rechten of toeschrijvingen met betrekking tot uw Gebruikersinhoud. U erkent dat Timely Gebruikersinhoud te allen tijde en om welke reden dan ook mag verwijderen, inclusief in overeenstemming met gerechtelijke bevelen en regelgevende processen. U verklaart en garandeert dat u alle rechten, bevoegdheden en autoriteit hebt die nodig zijn om de licentie onder deze clausule te verlenen.

Wij bewaren de persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen gedurende de periode die wettelijk vereist of toegestaan is. U kunt te allen tijde verzoeken om verwijdering van uw Persoonsgegevens en wij zullen uw verzoek in overweging nemen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Timely kan links naar andere websites of diensten bevatten. Andere websites kunnen ook links bevatten naar de website of service van Timely. Timely heeft geen controle over deze websites of hun privacy praktijken. De persoonlijke informatie die u verkiest aan dergelijke partijen te geven, valt niet onder dit Privacybeleid.

8. Hoe contact met ons op te nemen

Wij geven er de voorkeur aan om per e-mail met u te communiceren, aangezien dit ervoor zorgt dat u in contact wordt gebracht met de juiste persoon en in overeenstemming met eventuele reglementaire termijnen. Neem contact met ons op om uw contactinformatie door te geven.

U hebt het recht op toegang tot de informatie die wij over u hebben. Uw recht op toegang kan worden uitgeoefend in overeenstemming met dit beleid. Voor elk verzoek om toegang kan een bedrag van US$20 in rekening worden gebracht om onze kosten te dekken om u te voorzien van de details van de informatie die wij over u hebben.

Indien u contact wenst op te nemen met Timely voor het afgeven van een wettelijke kennisgeving, kunt u dit als volgt doen:

TIMELY NETWORK INC.

850 Harbourside Drive, #105

North Vancouver, BC Canada V7P 0A3

E-mail: legal@time.ly

Attn: General Counsel

Alle kennisgevingen, eisen of toestemmingen die onder deze Voorwaarden vereist of toegestaan zijn, dienen schriftelijk te geschieden en worden geacht te zijn afgeleverd wanneer zij zijn verzonden: (a) persoonlijk; (b) per wederzijds erkende overnight carrier, inclusief, maar niet beperkt tot, D.H.L., Federal Express, Airborne, UPS Overnight en Priority Mail; (c) per gecertificeerde of aangetekende post aan de andere partij; of (d) per e-mail aan de andere partij.

 

Ga vandaag nog aan de slag met Timely Event Management Software Solutions.

Bij Timely geloven we dat evenementen de hoeksteen zijn van ervaringen. We streven ernaar technologie te creëren die gemeenschappen samenbrengt en gebeurtenissen verandert in blijvende herinneringen. Reken op ons om u te helpen uw doelstellingen voor evenementbeheer te bereiken.
© 2022 Timely. All right reserved.
magnifiercrosschevron-down